Chirurgická ošetření

Stomatochirurgie je často významnou součástí komplexních léčebných plánů. V oblasti intervenčních stomatochirurgických zákroků úzce spolupracujeme s předním tuzemským odborníkem MUDr. et MUDr. Jiřím Krugem. Nejčastěji společně řešíme extrakce tzv. zubů moudrosti, včetně těch neprořezaných, náhradu chybějících zubů implantáty, nebo léčbu komplikovanějších poúrazových stavů.