Preventivní péče

Smyslem preventivní péče je předcházet problémům. Pokud už k nim přece jen dojde, je důležité odhalit je včas. Léčba počínajícího kazu je časově i finančně mnohem méně náročná, než když bakteriím dovolíte dostat se až do těsné blízkosti nervu a způsobit tak zánět zubu. Čím dříve výskyt kazu zjistíme, tím větší část vašeho vlastního zubu zachráníme.

K odhalení kazu v raném stádiu využíváme moderní rentgenové přístroje. Při kontrolním vyšetření pak standardně používáme lupové brýle. Potenciální problémy tak můžeme odhalit v jejich zárodku, mnohem dříve než se skutečnými problémy stanou.

Kromě dentální hygieny zahrnuje preventivní péče především pravidelné kontrolní prohlídky, při nichž se vyšetřuje stav chrupu, sliznic či anomálie v postavení zubů. V neposlední řadě slouží preventivní prohlídky jako důležitá prevence závažných onemocnění. Zkoumají se přednádorové a nádorové změny v dutině ústní. Na pravidelná vyšetření by tak neměli zapomínat zejména silní kuřáci, milovníci koncentrovaných alkoholických nápojů či osoby vystavené nadměrnému množství škodlivých látek.